Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
ZAPYTANIA OFERTOWE / INQUIRIES
10

ZAPYTANIE OFERTOWE: 10A/KPO/2024

na dostawę zestawów IT do zarządzania produkcją i licencji do zarządzania produkcją w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Inwestycja A 1.4.1: Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu,

Działanie 1: wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 10A/KPO/2024
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 10A/KPO/2024
POBIERZ PEŁNĄ TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO 10A/KPO/2024
TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO 10A/KPO/2024
ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 10A/KPO/2024

ZAŁĄCZNIK 1

Załącznik 2

ZAŁĄCZNIK 3

EDPOL Food & Innovation Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Gospodarczy

KRS 0000507784
Kapitał zakładowy 6 000 000,00 zł

VAT PL 718-213-98-87
ul. Nowogrodzka 155A
18-400 Łomża
+48 86 218 30 32
sekretariat(at)edpolfood.com
24/7 kontakt kryzysowy dla Klientów:
crisishotline(at)edpolfood.com

Znajdź nas

Tłumaczenie

edpol food&innovation
Contact us via below form:
Copyright © 2024 EDPOL Food & Innovation sp. z o.o.