Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
ZAPYTANIA OFERTOWE / INQUIRIES
9

ZAPYTANIE OFERTOWE: 9/KPO/2023

na dostawę pH-metru w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Inwestycja A 1.4.1: Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu,

Działanie 1: wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.

 
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 9/KPO/2023
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 9/KPO/2023
POBIERZ PEŁNĄ TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO 9/KPO/2023
TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO 9/KPO/2023
ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 9/KPO/2023

ZAŁĄCZNIK 1

Załącznik 2

ZAŁĄCZNIK 3
3

ZAPYTANIE OFERTOWE: 3A/KPO/2023
INQUIRY NO. 3A/KPO/2023

na dostawę, montaż i uruchomienie dwóch maszyn pakujących w STICK w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności / for the delivery, installation and start-up of two STICK packing machines under the National Recovery and Resilience Plan, Investment A1.4.1, Action 1

Inwestycja A 1.4.1: Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu, / Investment A1.4.1: Investments to diversify and shorten the supply chain of agricultural and food products and build the resilience of entities participating in the chain,

Działanie 1: wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury. / Action 1: support for micro, small and medium-sized enterprises to carry out activities in the field of processing or marketing agricultural, fishery or aquaculture products.

POBIERZ PEŁNĄ TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO 3A/KPO/2023 / DOWNLOAD THE FULL CONTENT OF INQUIRY 3A/KPO/2023
TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO 3A/KPO/2023
CONTENT OF INQUIRY 3A/KPO/2023
WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT NA ZAPYTANIE OFERTOWE 3A/KPO/2023 /
EXTENSION OF DEADLINE FOR SUBMITTING OFFERS TO INQUIRY 3A/KPO/2023
WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT NA ZAPYTANIE OFERTOWE 3A/KPO/2023 / EXTENSION OF DEADLINE FOR SUBMITTING OFFERS TO INQUIRY 3A/KPO/2023
WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 3A/KPO/2023
CLARIFICATION TO INQUIRY 3A/KPO/2023
WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 3A/KPO/2023
CLARIFICATION TO INQUIRY 3A/KPO/2023
ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 3A/KPO/2023 /
ATTACHMENTS TO INQUIRY NO: 3A/KPO/2023

Załącznik nr 1 / Attachment no 1

Załącznik nr 2 / Attachment no 2

Załącznik nr 3 / Attachment no 3

Załącznik nr 4 / Attachment no 4

Załącznik nr 5 / Attachment no 5

Załącznik nr 6 / Attachment no 6
6

ZAPYTANIE OFERTOWE: 6A/KPO/2023

na dostawę, montaż, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy około 50kW w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Inwestycja A 1.4.1: Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu.

Działanie 1: wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO 6A/KPO/2023
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO 6A/KPO/2023
POBIERZ PEŁNĄ TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO 6A/KPO/2023
TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO 6A/KPO/2023
PROPOZYCJA ROZMIESZCZENIA PANELI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 6A/KPO/2023
PROPOZYCJA ROZMIESZCZENIA PANELI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 6A/KPO/2023
ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 6A/KPO/2023

Zal 1

FORMULARZ

zAL 3

Zalacznik 4

Zalacznik 5
7

ZAPYTANIE OFERTOWE: 7/KPO/2023

na dostawę detektorów metali – 4 szt., X-Ray – 1 szt., wag procesowych/kontrolnych – 2 szt. w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Inwestycja A 1.4.1: Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu.

Działanie 1: wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.

 
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 7/KPO/2023
WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 7/KPO/2023
POBIERZ PEŁNĄ TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO 7/KPO/2023
TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO 7/KPO/2023
ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 7/KPO/2023 DD 1.09.2023
ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 7/KPO/2023 DD 1.09.2023
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 7/KPO/2023 Z DN. 4.09.2023
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 7/KPO/2023 Z DN. 4.09.2023
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 7/KPO/2023 Z DN. 6.09.2023
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 7/KPO/2023 Z DN. 6.09.2023
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 7/KPO/2023 Z DN. 12.09.2023
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 7/KPO/2023 Z DN. 12.09.2023
ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 7/KPO/2023

Zal 1

Załącznik 2

Zal 3
8

ZAPYTANIE OFERTOWE: 8/KPO/2023

na dostawę i uruchomienie nadziewarki z klipsownicą w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Inwestycja A 1.4.1: Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu.

Działanie 1: wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO 8/KPO/2023:
ZAWIADOMIENIE O WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 8/KPO/2023
POBIERZ PEŁNĄ TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO 8/KPO/2023:
TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO 8/KPO/2023
PYTANIA I ODPOWIEDZI Z DNIA 18.08.2023 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 8/KPO/2023:
PYTANIA I ODPOWIEDZI Z DNIA 18.08.2023 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 8/KPO/2023
ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 8/KPO/2023

Zal 1

FORMULARZ

zAL 3

EDPOL Food & Innovation Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Gospodarczy

KRS 0000507784
Kapitał zakładowy 6 000 000,00 zł

VAT PL 718-213-98-87
ul. Nowogrodzka 155A
18-400 Łomża
+48 86 218 30 32
sekretariat(at)edpolfood.com
24/7 kontakt kryzysowy dla Klientów:
crisishotline(at)edpolfood.com

Znajdź nas

Tłumaczenie

edpol food&innovation
Proszę wypełnić wymagane pola.
Proszę wypełnić wymagane pola.
Proszę wypełnić wymagane pola.
Proszę wypełnić wymagane pola.
Copyright © 2023 EDPOL Food & Innovation sp. z o.o.