Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

REALIZACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH

REALIZACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH

1

Produkcja i konfekcjonowanie wieloskładnikowych produktów spożywczych wzbogaconych naturalnymi substancjami bioaktywnymi, wypracowanymi na podstawie własnych prac B+R

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie 1.3: Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
Poddziałanie 1.3.1: Wdrażanie innowacji przez MŚP

Tytuł projektu: „Produkcja i konfekcjonowanie wieloskładnikowych produktów spożywczych wzbogaconych naturalnymi substancjami bioaktywnymi, wypracowanymi na podstawie własnych prac B+R”

Cel projektu: wypracowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnej gamy produktowej, którą są wieloskładnikowe produkty spożywcze wzbogacane substancjami bioaktywnymi.

Planowane efekty projektu: wdrożenie nowego rodzaju produkcji, który dotychczas nie był prowadzony w przedsiębiorstwie

Wartość projektu: 9 356 857,71 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 60%

2

Wsparcie bieżącej działalności firmy Edpol Food&Innovation Sp. z o.o. dzięki dotacji na kapitał obrotowy

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.5: Dotacje na kapitał obrotowy

Tytuł projektu: „Wsparcie bieżącej działalności firmy Edpol Food&Innovation Sp. z o.o. dzięki dotacji na kapitał obrotowy”

Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19

Planowane efekty projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 308 722,71 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 100%

3

Przygotowanie do wdrożenia przez EDPOL Food&Innovation Sp. z o.o. nowego modelu internacjonalizacji na rynku brytyjskim

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.2: Internacjonalizacja MŚP

Tytuł projektu: „Przygotowanie do wdrożenia przez EDPOL Food&Innovation Sp. z o.o. nowego modelu internacjonalizacji na rynku brytyjskim”

Cel projektu: Przygotowanie firmy do wejścia ze swoimi produktami na rynek brytyjski

Planowane efekty projektu: Rozpoczęcie sprzedaży określonej grupy asortymentowej dla brytyjskich przedsiębiorstw z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego

Wartość projektu: 202 096,38 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 85%

4

Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwie EDPOL Food&Innovation Sp. z o.o.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł projektu: „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych bulionów mrożonych na podstawie chronionego patentem wynalazku PL 233013 pn. Kostka Bulionowa i sposób jej wytwarzania”

Cel projektu: wdrożenie innowacyjnej technologii chronionej uzyskanym PATENTEM NR 233013

Planowane efekty projektu:: Wdrożenie nowego rodzaju produkcji, który dotychczas nie był prowadzony w przedsiębiorstwie

Wartość projektu: 5 550 165,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 60%

5

Wdrożenie modelu internacjonalizacji produktów firmy EDPOL Food&Innovation sp. z o.o. na rynek niemiecki i szwajcarski.

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.2: Internacjonalizacja MŚP

Tytuł projektu„Wdrożenie modelu internacjonalizacji produktów firmy EDPOL Food&Innovation na rynek niemiecki i szwajcarski".

Cel projektu: Celem projektu jest wdrożenie działań mających na celu znalezienie odbiorcy biznesowego  - dystrybutorów oraz odbiorców bezpośrednich z rynku niemieckiego i szwajcarskiego.

Planowane efekty projektu: Rozpoczęcie sprzedaży określonej grupy asortymentowej dla niemieckich i szwajcarskich przedsiębiorstw z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego

Wartość projektu: 515 634,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 85%

EDPOL Food & Innovation Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Gospodarczy

KRS 0000507784
Kapitał zakładowy 6 000 000,00 zł

VAT PL 718-213-98-87
ul. Nowogrodzka 155A
18-400 Łomża
+48 86 218 30 32
sekretariat(at)edpolfood.com
24/7 kontakt kryzysowy dla Klientów:
crisishotline(at)edpolfood.com

Znajdź nas

Tłumaczenie

edpol food&innovation
Proszę wypełnić wymagane pola.
Proszę wypełnić wymagane pola.
Proszę wypełnić wymagane pola.
Proszę wypełnić wymagane pola.
Copyright © 2023 EDPOL Food & Innovation sp. z o.o.