Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

REALIZACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH

REALIZACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH

1

Produkcja i konfekcjonowanie wieloskładnikowych produktów spożywczych wzbogaconych naturalnymi substancjami bioaktywnymi, wypracowanymi na podstawie własnych prac B+R

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie 1.3: Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
Poddziałanie 1.3.1: Wdrażanie innowacji przez MŚP

Tytuł projektu: „Produkcja i konfekcjonowanie wieloskładnikowych produktów spożywczych wzbogaconych naturalnymi substancjami bioaktywnymi, wypracowanymi na podstawie własnych prac B+R”

Cel projektu: wypracowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnej gamy produktowej, którą są wieloskładnikowe produkty spożywcze wzbogacane substancjami bioaktywnymi.

Planowane efekty projektu: wdrożenie nowego rodzaju produkcji, który dotychczas nie był prowadzony w przedsiębiorstwie

Wartość projektu: 9 356 857,71 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 60%

2

Wsparcie bieżącej działalności firmy Edpol Food&Innovation Sp. z o.o. dzięki dotacji na kapitał obrotowy

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.5: Dotacje na kapitał obrotowy

Tytuł projektu: „Wsparcie bieżącej działalności firmy Edpol Food&Innovation Sp. z o.o. dzięki dotacji na kapitał obrotowy”

Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19

Planowane efekty projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 308 722,71 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 100%

3

Przygotowanie do wdrożenia przez EDPOL Food&Innovation Sp. z o.o. nowego modelu internacjonalizacji na rynku brytyjskim

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.2: Internacjonalizacja MŚP

Tytuł projektu: „Przygotowanie do wdrożenia przez EDPOL Food&Innovation Sp. z o.o. nowego modelu internacjonalizacji na rynku brytyjskim”

Cel projektu: Przygotowanie firmy do wejścia ze swoimi produktami na rynek brytyjski

Planowane efekty projektu: Rozpoczęcie sprzedaży określonej grupy asortymentowej dla brytyjskich przedsiębiorstw z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego

Wartość projektu: 202 096,38 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 85%

4

Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwie EDPOL Food&Innovation Sp. z o.o.

Image

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł projektu: „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych bulionów mrożonych na podstawie chronionego patentem wynalazku PL 233013 pn. Kostka Bulionowa i sposób jej wytwarzania”

Cel projektu: wdrożenie innowacyjnej technologii chronionej uzyskanym PATENTEM NR 233013

Planowane efekty projektu:: Wdrożenie nowego rodzaju produkcji, który dotychczas nie był prowadzony w przedsiębiorstwie

Wartość projektu: 5 550 165,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 60%

5
Image

Wdrożenie modelu internacjonalizacji produktów firmy EDPOL Food&Innovation sp. z o.o. na rynek niemiecki i szwajcarski.

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.2: Internacjonalizacja MŚP

Tytuł projektu„Wdrożenie modelu internacjonalizacji produktów firmy EDPOL Food&Innovation na rynek niemiecki i szwajcarski".

Cel projektu: Celem projektu jest wdrożenie działań mających na celu znalezienie odbiorcy biznesowego  - dystrybutorów oraz odbiorców bezpośrednich z rynku niemieckiego i szwajcarskiego.

Planowane efekty projektu: Rozpoczęcie sprzedaży określonej grupy asortymentowej dla niemieckich i szwajcarskich przedsiębiorstw z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego

Wartość projektu: 515 634,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 85%

6
Image

Inwestycja na rzecz dywersyfikacji produktów spożywczych pochodzenia rolnego oraz budowy odporności firmy EDPOL Food&Innovation sp. z o.o.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Inwestycja A1.4.1: Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu

Działanie 1: wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury

Tytuł projektu: „Inwestycja na rzecz dywersyfikacji produktów spożywczych pochodzenia rolnego oraz budowy odporności firmy EDPOL FOOD & INNOVATION Sp. z o. o.”

Cel projektu: przyspieszenie inwestycji prywatnych sektora MŚP

Planowane efekty projektu: zwiększenie wykorzystania ilości produktów rolnych w produkcji oraz możliwości lokalnej współpracy, dywersyfikacja działalności EDPOL oraz powstanie nowej gamy produktów, zwiększenie odporności przedsiębiorstwa oraz wszystkich uczestników łańcucha dostaw, zdobycie nowych zagranicznych odbiorców, propagowanie polskich produktów rolnych oraz produktów żywnościowych z nich powstałych poza granicami naszego kraju, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, powiększenie ilości etatów w przedsiębiorstwie, stworzenie przyjaznego środowiska pracy.

Całkowita wartość netto przedsięwzięcia: 4 815 507,45 zł

Całkowita wartość brutto przedsięwzięcia: 5 923 074,17 zł

Wsparcie z KPO (50%): 2 407 753,72 zł

EDPOL Food & Innovation Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Gospodarczy

KRS 0000507784
Kapitał zakładowy 6 000 000,00 zł

VAT PL 718-213-98-87
ul. Nowogrodzka 155A
18-400 Łomża
+48 86 218 30 32
sekretariat(at)edpolfood.com
24/7 kontakt kryzysowy dla Klientów:
crisishotline(at)edpolfood.com

Znajdź nas

Tłumaczenie

edpol food&innovation
Contact us via below form:
Copyright © 2024 EDPOL Food & Innovation sp. z o.o.