Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

BADANIA, JAKOŚĆ I ROZWÓJ

BADANIA, JAKOŚĆ I ROZWÓJ

Image

Innowacje & wdrożenia w EDPOL Food&Innovation

Zgodnie z filozofią Firmy naszym priorytetem jest zapewnienie naszym Klientom nowych i innowacyjnych produktów. Do tego celu Firma dysponuje działem innowacji & wdrożeń specjalizującym się w tworzeniu nowych produktów poprzez skrupulatną analizę rynku, działalności Klienta i jego portfolia produktów. Wraz z kadrą naukową oraz technologiami wdrażamy zmiany służące ulepszeniu produktu (produkcji) i wprowadzaniu nowych technologii. Innowacje wdrażane w Firmie niosą ze sobą oryginalne i niezawodne rozwiązania dla naszych partnerów biznesowych.

Badania & rozwój

Wewnętrzne jednostki laboratoryjne zajmują się prowadzeniem badań testowych nowo powstałych produktów. Skupiają się one nad opracowywaniem najlepszych jakościowo produktów poprzez dobór technik mikrobiologicznych i odpowiedni dobór surowców.
Image
Image

Jakość produkcji w EDPOL Food&Innovation

Firma EDPOL Food&Innovation posiada własne zaplecze laboratoryjno-badawcze przystosowane do prowadzenia badań jakościowych naszych produktów oraz otrzymanych surowców. Kompleksowo wyposażone laboratorium stanowi ważne ogniwo w zapewnianiu bezpieczeństwa zdrowotnego produktu. Jesteśmy w stanie wykonywać badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne oraz ocenę sensoryczną. Badania jakościowe następują na każdym etapie produkcji naszych produktów. Standardy zarządzania systemami jakości w przemyśle spożywczym potwierdzone są należytymi certyfikatami: BRCGS i IFS.
edpol ifs brcgs
edpol ifs
edpol brcgs
Image

Działalność badawczo-rozwojowa firmy EDPOL Food&Innovation

to również współpraca ze światem nauki: uczelniami i ośrodkami laboratoryjnymi, które zajmują się profesjonalnie tematyką produkcji żywności oraz żywienia, m. in. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie. Współpraca z klientem i realizacja jego wymagań w zakresie opracowywania nowych produktów jest dla nas priorytetem. Nie boimy się wyzwań i skomplikowanych tematów, zależy nam na tym, aby stworzyć innowacyjny i bezpieczny produkt, który sprosta oczekiwaniom klienta. Odnosimy w tej dziedzinie liczne sukcesy czego dowodem jest ciągle powiększająca się oferta handlowa. Nasze produkty projektujemy w oparciu o nowe technologie zgodnie z najnowszymi trendami pojawiającymi się na rynku. Członkami wszystkich zespołów są zdolni i kreatywni specjaliści w dziedzinie technologii żywienia. Z powodu nieskrytej pasji do żywności stawiają oni sobie za wyzwanie pracę na rzecz udoskonalania jakości żywności w naszym świecie.

EDPOL Food & Innovation Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Gospodarczy

KRS 0000507784
Kapitał zakładowy 6 000 000,00 zł

VAT PL 718-213-98-87
ul. Nowogrodzka 155A
18-400 Łomża
+48 86 218 30 32
sekretariat(at)edpolfood.com
24/7 kontakt kryzysowy dla Klientów:
crisishotline(at)edpolfood.com

Znajdź nas

Tłumaczenie

edpol food&innovation
Contact us via below form:
Copyright © 2024 EDPOL Food & Innovation sp. z o.o.