Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Previous Next

Edpol Food&Innovation sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie na realizację Projektu ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Spółka Edpol Food&Innovation sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Tytuł projektu: Projekt w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy w skutek epidemii COVID-19.

EDPOL Food & Innovation Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Gospodarczy

KRS 0000507784
Kapitał zakładowy 6 000 000,00 zł

VAT PL 718-213-98-87
ul. Nowogrodzka 155A
18-400 Łomża
+48 86 218 30 32
sekretariat(at)edpolfood.com

Znajdź nas

Tłumaczenie

logo_kolo-biale.png
Copyright © 2021 EDPOL Food & Innovation sp. z o.o.